+32 (0) 487 111 350 / +32 (0) 487 377 076 info@personalchauffeur.be

Terms and conditions

 

BTW : BE 0527969020 met hoofdzetel in 1981 Hofstade, Tervuursesteenweg nummer 63, biedt vervoersdiensten aan met chauffeur en voertuig uitsluitend na directe reservatie of reservatie op voorhand, die beschikbaar is voor particulieren en professionelen 24 uur op 24.

Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst waarbij het bedrijf diensten aanbiedt en verzekert die van toepassing zijn na een reservatie van de klant van een voertuig via telefoon, via internet op de website www.personalchauffeur.be of via een website van een van onze partners.

Gebruikmakend van deze service, herkent en aanvaardt de klant het geheel van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden.

1. AARD VAN DE DIENST

Het bedrijf verleent privé chauffeur diensten, verhuur van voertuigen met chauffeur, betalend personenvervoer, transfers en pendeldiensten van en naar luchthavens en stations, diensten ter beschikking gesteld in Brussel, België, Europa.

2. EEN VOERTUIG BESTELLEN

Alle aangeboden voertuigen behoren tot de luxe categorie, grote luxe categorie of zijn minibussen. Op dit moment is de onderneming spijtig genoeg niet in staat om specifieke voertuigen aan te bieden die geschikt zijn voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.

De dienst is dagelijks open, 24 uur op 24, en is enkel beschikbaar na rechtstreekse reservatie of reservatie op voorhand via onze websites of via de websites van onze partners.

2.1 Directe reservatie

De klant geeft alle details van de route weer, in het bijzonder het vertrekpunt, de eventuele tussenstops, de finale punt van aankomst, alsook de naam en voornaam van de passagier die aan de reis zal deelnemen.

Na het doorgeven van de reservatie zal het bedrijf de beschikbare voertuigen in de gevraagde sector opzoeken. Indien het voertuig beschikbaar is zal het bedrijf de geschatte wachttijd voor de aankomst van het voertuig op het opgegeven startpunt doorgeven aan de klant alsook de kost van het gevraagd traject.

Zodra de reservatie wordt bevestigd, zal de klant een bestelnummer toegekend krijgen. Dit nummer moet bewaard worden en gecommuniceerd aan het bedrijf in geval van verandering of annulering.

2.2 Reservatie op voorhand

De klant kan een voertuig van de onderneming bestellen vóór de datum en vertrekuur van het overwogen traject. De termijn is maximaal 1 maand vóór de reis tot minimaal 1 uur vóór de geplande vertrektijd.

De klant geeft de datum, de tijd en plaats van vertrek, mogelijke tussenstops, de aankomstpunt en andere eventuele details van het traject door (geprogrammeerde wachttijden, extra informatie over de afspraakplaats, etc), alsook de namen en voornamen van de passagiers.

Afhankelijk van het aantal al geplaatste reservaties op de gekozen datum en uur heeft de onderneming het recht om een reservatie op voorhand te weigeren.

De onderneming registreert de reservatie en zorgt voor de zoektocht naar het nodige voertuig, zonder een onmiddellijke boeking van een voertuig te maken op het moment van de bestelling. De zoektocht naar het voertuig begint in het uur die de afgesproken vertrektijd voorafgaat, in functie van de vertrekplaats en verkeersomstandigheden.

2.3 Bestelling bij vertrek vanuit een luchthaven

Bij de bestelling moet de klant de luchthaven, het datum van de vlucht en het vluchtnummer opgeven.

Het uur van voorziene aankomst van het vliegtuig alsook het aankomstterminaal, die mogelijk veranderd kunnen worden wegens vluchtomstandigheden of door de administratie van de luchthaven, kunnen in kennis worden gesteld maar zijn op zich niet contractueel.
De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van foutieve informatie opgegeven door de klant (onvolledig vluchtnummer, foutieve datum) noch in geval van foutieve gegevens omtrent de referentievlucht van de reis doorgegeven door de infodienst van de betrokken luchthaven.

2.4 Telefonisch bestellen

De telefonische besteldienst is beschikbaar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 door middel van een oproep op onze nummer +32 (0) 487 11 13 50  /  +32 (0) 487 37 70 76.

De bestelling is te betalen door middel van een bankkaart tijdens de oproep, of met alle andere toegestane betaalmogelijkheden bepaald door het bedrijf.

2.5 Online bestellen (website, mobiel internet)

De klant kan een bestelling plaatsen online, via de website www.personalchauffeur.be .

Geen enkel extra kost wordt door het bedrijf in rekening gebracht op de prijs van de reis, afgezien van een eventuele extra kost als gevolg van de wachttijd van de chauffeur veroorzaakt door de passagier aan het vertrekpunt.

2.6 Wijzigingen en annulatie van de bestelling

De klant kan de bestelling wijzigen of annuleren die geplaatst is via telefoon, op het internet via de website, via mobiel internet geleverd door het bedrijf met het oog op het gebruik maken van de service.
Elke annulering van een bestelling door de klant binnen 24 uur voor de start van de opdracht of bij afwezigheid van de klant tijdens de opdracht , behalve in geval van overmacht, zal leiden tot het verlies van alle betaalde bedragen.

Een annulering gemaakt door de klant in geval van overmacht (hospitalisatie, ongeval, overlijden, etc..) zal leiden tot het verlies van 30% van de betaalde sommen die zal dienen als forfaitaire schadevergoeding.
In het geval dat de onderneming de door het contract voorziene voertuig niet zal kunnen beschikbaar stellen, zullen alle gestorte bedragen teruggestort worden aan de begunstigde, zonder beroep te doen op een schadevergoeding voor alle eventuele ongemakken als gevolg.

Indien er zich een geval van overmacht of een andere externe gebeurtenis voordoet, buiten onze controle en tijdens de prestatie, zal het bedrijf niet aansprakelijk gehouden worden in geval van het niet-nakomen of vertraging van de opdracht. Beschouwd als dusdanig zijn alle onverwachte en onoverkomelijke outdoor evenementen (verkeersfiles, rellen, stakingen van welke aard dan ook, stormen, ongevallen, omleidingen, weersomstandigheden, diverse evenementen etc…) zoals erkend door de Belgische wetgeving.

3 BETALING

De betaling van de door het bedrijf aangeboden diensten met inbegrip van de betalingen van de bestelling wordt uitgevoerd via een elektronisch beveiligde betaling door een bankkaart via het systeem ontwikkeld door het bedrijf PAYLEVEN ET, die beveiligde transacties toelaat volgens de normen van het bankwezen, door middel van een encryptie systeem. Het beveiligd systeem laat de klant toe om bankgegevens te communiceren (nummer van de bankkaart, vervaldatum…) die niet kunnen worden onderschep door een derde partij.

Door het verstrekken van zijn bankgegevens, accepteert de klant op voorhand en onvoorwaardelijk dat het bedrijf mag verdergaan met de beveiligde transactie. De opdrachtgever machtigt zijn bank dus bij voorbaat om zijn rekening te debiteren met een volledige weergave van verslagen of verklaringen uitgezonden door het bedrijf.

4. ONDERSTEUNING

De passagier ontvangt een sms-bericht van bevestiging van aankomst van het voertuig op het vertrekpunt. De passagier moet zich presenteren bij de bestuurder bij het aankomst van het voertuig aan het vertrekpunt in geval van onmiddellijke reservering en op het afgesproken uur in geval van bestelling vooraf.

Bij afwezigheid van de passagier, zal de wachttijd van de chauffeur niet aangerekend worden tijden de eerste 15 minuten na aankomst van het voertuig aan het vertrekpunt.
Na meer dan 15 minuten wachten, zal de wachttijd gefactureerd worden aan 0.50€ BTW excl. per minuut, berekend vanaf de eerste minuut van het wachten.

5. VERPICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

De dienst aangeboden door het bedrijf bestaat in het verschaffen van een zoektocht naar een beschikbare voertuig die overeenkomt met de bestelling van de klant. Het bedrijf is dus louter gehouden aan een middelenverbintenis en zal haar uiterste best doen om zo snel mogelijk een beschikbare voertuig te vinden voor de klant.

5.1 Verzekering

De onderneming is gewaarborgd door een kredietwaardige verzekeringsmaatschappij die de risico’s gebonden aan haar activiteiten dekt in overstemming met de wetgeving die van kracht is. Passagiers worden beschouwd als derden ten opzichte van de bestuurder en zijn verzekerd voor alle lichamelijke, materiele en immateriële schade die ze zouden kunnen oplopen als gevolg van een verkeersongeval, en dit onbeperkt voor lichamelijke letsels, veroorzaakt vanaf het moment van opstappen in het voertuig tot het moment van uitstappen uit het voertuig, met uitzondering van de schade ontstaan door hun eigen daden.

5.2 Beschikbaarheid van de service

De onderneming spant zich in om de online bestel services vrijwel permanent te maken. Het is echter wel mogelijk dat het bedrijf deze diensten moet onderbreken wegens beperkingen in de werking ervan of eventuele onderhoud.

De onderneming kan de constante beschikbaarheid van de dienst niet garanderen, in het bijzonder van het internet portaal en van de sms-dienst. Het bedrijf kan met name niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van niet-beschikbaarheid van het netwerk van mobiele telefonie, van het internet en de werking van mobiele toestellen van de klant of van de passagier.

De onderneming kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het slecht functioneren van materiaal of voor niet-beschikbaarheid, behalve indien dit een gevolg is van een grove nalatigheid of een opzettelijke fout toegeschreven aan het bedrijf.

Bovendien is de toegang tot de dienst afhankelijk van het gebruik van adequate en passende IT middelen die een acces aan de service toelaten, met inbegrip van een internet connectie, een adequate internet browser en een compatibele gsm-toestel of smartphone. Tips voor de optimalisatie van de toegang tot de dienst kunnen geleverd worden door het bedrijf op verzoek van de klant.

5.3 Beschikbaarheid van het voertuig en het transport

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-beschikbaarheid van het voertuig.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht (externe onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis) alsook in de volgende situaties: het falen of een storing van de telecommunicatienetwerken (internet, telefonie…) die de beschikbaarheid van de service van telefonische of online reservatie verstoort of bijzondere verkeershinder (evenement, weersomstandigheden, verkeersongeval…)

Het bedrijf en de bestuurder kunnen niet aansprakelijk worden gehouden indien de passagier vergezeld moet worden van een begeleider en dat deze laatste afwezig is, indien de toegang tot het voertuig beperkt is, indien het voertuig zich onmogelijk correct kan parkeren op de openbare weg in overeenstemming met het verkeersreglement op de plaats van vertrek om de passagier te laten opstappen, of indien de chauffeur de passagier niet kan laten opstappen in het voertuig wegens een reden buiten zijn controle.

Het uitvoeren van de vervoersdienst, het opstappen en het uitstappen in et uit het voertuig, behoort tot de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig alsook die van de passagier.

Een verzoek van de passagier voor bijzondere bijstand aan de bestuurder, die de vervoersprestatie overschrijdt, behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de passagier in geval van ongeval of schade toegebracht als gevolg van deze aanvraag.

5.4 Reistijd

De geschatte reistijd gecommuniceerd aan de klant door het bedrijf tijdens de reservatie is louter een indicatie. De reistijd is berekend op basis van een standaard schatting, is niet bindend en kan niet aansprakelijk worden gehouden aan het bedrijf.

Indien de verplaatsing voor de klant of passagier van bijzonder belang is, of indien de klant onder tijdsdruk is, is het aan de klant om voorzorgmaatregelen te nemen en voldoende marge te voorzien om alle eventuele moeilijkheden in verband met verkeer of andere incidenten te vermijden.

De onderneming raadt de klant aan, om onder normale verkeersomstandigheden, een extra marge te voorzien van 30 minuten in geval van een reis naar een station en een marge van 45 minuten indien het gaat om een traject naar een luchthaven, en zal niet verantwoordelijk gesteld worden aan de gevolgen van eventueel verkeershinder.

5.5 Verantwoordelijkheid van de klant

In geval van schade aan de uitrusting of aan het voertuig toegebracht door de klant, zal de onderneming de kosten van herstel of wijzigingen aan de uitrusting moeten doorrekenen aan de klant.

De passagiers, zowel volwassenen als kinderen, zijn verplicht hun veiligheidsgordel vast te maken.

Bij een controle van de politie zal de geldboete voor de rekening zijn van de personen die in fout zijn.

Wegens veiligheidsredenen is het verboden te roken, ontvlambare substanties, explosieven en bijtende en/of toxische stoffen te vervoeren. Bij het niet naleven van deze bepaling zal de klant en passagier aansprakelijk worden gesteld. Dit geeft het bedrijf het recht om in beroep te gaan.

Alle bagage dient in de kofferruimte van het voertuig geplaatst te worden. Alle bagage valt onder volledige verantwoordelijkheid van de klant. Bagage kan niet toevertrouwd worden aan de bestuurder. De bestuurder mag bagage weigeren die een excessief gewicht of afmetingen heeft, of indien hij van mening is dat deze de veiligheid van het vervoer in gedrang kan brengen.

5.6 Toegangsbeperking dienst

Het bedrijf kan de toegang tot de dienst weigeren aan al zijn klanten, zonder voorafgaande kennisgeving, in het bijzonder maar niet beperkt tot de volgende redenen:

– het niet-nakomen van de verplichtingen door de klant

– een ongepaste houding en gedrag van de klant of zijn gezelschap in het voertuig

– het gebrek aan betaling door de klant van een verschuldigd bedrag aan Personal Chauffeur voor reeds gemaakte trajecten of trajecten die geannuleerd zijn na aankomst van het voertuig

– de annulatie van een reservatie door de klant na toewijzing van een voertuig, indien dit de 3de keer voorkomt in een periode van 1 maand

 5.7 Contact dienst buitenland

De onderneming biedt contacten aan met alle vervoersmaatschappijen voor personen in het buitenland. De onderneming treedt dan enkel op als tussenpersoon en zal niet aansprakelijk gehouden worden aan eender welke toegebrachte schade of letsel, met als reden dat de reservaties van de voertuigen tot de verantwoordelijkheid behoort van de vervoersbedrijfmaatschappij voor personen in het buitenland.

6. INFORMATICA EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1 Persoonlijke gegevens

Gegevens verzameld door de onderneming in het kader van het aanleveren van de dienst is onderworpen aan een gegevensverwerking, in het bijzonder de identificatie van de klant alsook informatie over de bestelde en gerealiseerde vervoersdiensten. Deze informatie is noodzakelijk voor de onderneming voor de verwerking van de bestellingen. Deze wordt ook opgenomen in de klantenbestanden van het bedrijf.
Met het oog op een efficiënt beheer van zijn bestellingen, behoudt het bedrijf zich tevens de mogelijkheid om informatie die betrekking heeft tot oproepen verkregen via haar call center op te slaan.

Het bedrijf streeft ernaar om de confidentialiteit van persoonsgegevens verstrekt door de klant te waarborgen.
De klant is op de hoogte gebracht van het feit dat het bedrijf zijn of haar persoonlijke gegevens mag gebruiken om commerciële aanbiedingen door te sturen die van belang kunnen zijn.

Vanaf het opgeven van zijn emailadres gaat de klant ermee akkoord om informatieve nieuwsbrieven verzonden door het bedrijf te ontvangen. Indien de klant deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan hij zich op ieder moment uitschrijven door te klikken op de hiervoor voorziene link die zich bevindt aan de onderkant van elk verstuurde nieuwsbrief.

6.2 Cookies

De onderneming kan permanente « cookie » IT-tools opzetten, waarmee de bezoeker van de website geïdentificeerd kan worden tijdens de internetsessie.  De cookie blijft actief totdat de bezoeker de website verlaat.

De klant is op de hoogte gebracht van het bestaan van deze tijdelijke cookie, en is geïnformeerd dat hij zich tegen de installatie ervan kan verzetten door zijn internetbrowser op een aangepaste manier te configureren.

7. INTELECTUELE EIGENDOM

De onderneming en haar partners zijn de exclusieve eigenaars van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de structuur en inhoud van de internetwebsite www.personalchauffeur.be alsook van alle aanverwante softwaretoepassingen (afbeeldingen, foto’s, teksten, logo’s, databases, programma’s, software) en dit over heel de wereld.

De merken en logo’s aanwezig op de internetwebsite www.personalchauffeur.be alsook de softwareapplicaties zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van de handelsmerken en logo’s van partners van het bedrijf aanwezig op de website.
Alle verdere gehele of gedeeltelijke distributie, reproductie of commercialisatie van de inhoud, onder welke vorm dan ook, is ten strengste verboden.

8. WIJZIGINGEN

De vennootschap behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

9. GELDENDE WETGEVING – BEVOEGDHEID

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet- en regelgeving.

In geval van moeilijkheden bij de interpretatie of uitvoeren van deze algemene voorwaarden, moeilijkheid in het uitvoeren en implementatie van een van de online bestelde diensten, zal het geschil tussen professionals, bij gebrek aan minnelijke schikking, onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van het Antwerps tribunaal.